آدرس محل کار ما

خراسان جنوبی، بیرجند

خیابان طالقانی.طالقانی ۱۱طبقه دوم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی

تماس با ما

ایمیل :  saghezarin1393@gmail.com

تلفن تماس : ۰۹۰۲۱۲۳۹۹۲۳_۰۵۶۳۲۲۲۳۷۳۰

فکس : ۰۵۶۳۲۲۲۳۷۳۰

با ما در ارتباط باشید