Slide Slide Slide Slide Slide Slide
مزار شاه سلیمان

در برگیرنده همه ی سلیقه ها

آشپزخانه (۱۲)

داروخانه گیاهی (۲)

کار دستی (۱)

کتابخانه (۱)

کشمون (۴)

فولکلور

موسیقی سنتی
تار
سه تار
نی

گیاهان دارویی استان خراسان جنوبی

ایران دارای ۸۰۰۰ نوع گونه ی گیاهی است که حدود ۲۳۰۰ نوع آن ها جزو گیاهان دارویی محسوب می شوند.

مشاغل خانگی و زنان

با گسترش فضای مجازی مشاغل پر درآمد برای خانم ها و آقایان به وجود آمده است.

خاورستان

شهر بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی و مرکز شهرستان بیرجند در شرق ایران است.