Slide Slide Slide Slide Slide Slide
مزار شاه سلیمان

در برگیرنده همه ی سلیقه ها

آشپزخانه (۱۱)

داروخانه گیاهی (۱۰)

کار دستی (۱۶)

کشمون (۱۲)

فولکلور

موسیقی سنتی
تار
سه تار
نی

گیاهان دارویی استان خراسان جنوبی

ایران دارای ۸۰۰۰ نوع گونه ی گیاهی است که حدود ۲۳۰۰ نوع آن ها جزو گیاهان دارویی محسوب می شوند.

مشاغل خانگی و زنان

با گسترش فضای مجازی مشاغل پر درآمد برای خانم ها و آقایان به وجود آمده است.

خاورستان

شهر بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی و مرکز شهرستان بیرجند در شرق ایران است.